Vraag 6  (DEEL 2)

10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22 23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  


Vraag 6:    Vuistregels

 

Benoem voor jou de 5 belangrijkste uitgangspunten in jouw manier van werken en motiveer je antwoord.  Verwerk dit in je werkmap en bespreek dit in discussie groepjes.    

 

 

Programma