Vraag 42 (DEEL 5)

10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  


Vraag 42  Deskundigen

 

Welke deskundigen zijn betrokken bij jouw instelling? 
Geef van elke deskundige aan wat hij/zij doet en met welke doelen.
Zijn er deskundigen die jij mist in jouw instelling? Hoe komt dat?

 

Programma