Vraag 36 (DEEL 5)

10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  


Vraag 36  Training zorgvragers

 

Hoe train jij de ouders / zorgvragers ter voorbereiding van het leggen en onderhouden van 
contacten in de buurt en de voorziening in verband met hun gehandicapt kind?
Geef minimaal 3 voorbeelden. Wat zijn je valkuilen en wat je kwaliteiten?

 

 

Programma