Vraag 34 (DEEL 5)

10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  


Vraag 34  Beroepshouding

 

Hoe stem je de begeleidingsaanpak thuis en in de voorziening op elkaar af?
Geef minimaal 2 voorbeelden. 
Wat heb jij te bieden t.a.v. het afstemmen op de begeleidingsaanpak?

 

 

Programma