Beroepshouding


De volgende beroepshouding mag van een professionele begeleider verwacht worden:

- een respectvolle benadering naar de ouders / verzorgers toe

- klantgericht denken en handelen (de hulpvraag staat centraal en niet wat je te bieden hebt)

- empathisch vermogen

- methodisch kunnen handelen

- informatie kunnen verschaffen aan de hulpvrager

- verantwoordelijkheid kunnen dragen

- samen kunnen werken

- op afstand betrokken kunnen zijn

- van zorgen voor naar zorgen dat

Vraag 34  Hoe stem je de begeleidingsaanpak thuis en in de voorziening op elkaar af?
                Geef minimaal 2 voorbeelden. Wat heb jij te bieden t.a.v. het afstemmen op de begeleidingsaanpak?


     SPW3 SPW4 en MZ  Home