Vraag 35 (DEEL 5)

10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45 


Vraag 35  Ondersteunen van ouders

 

Hoe ondersteun je verzorgers / ouders bij de omgang met hun kind  thuis en in de voorziening?
Geef minimaal 3 voorbeelden. Wat vind je lastig en wat niet?

 

 

Programma