Ondersteunen (Deel 5)


Mogelijkheden voor (tijdelijke) ondersteuning:

- praktische hulpverlening

-tijdelijke overname van de zorg ( met behulp van b.v: de SPD en / of praktische pedagogische thuishulp)

- emotionele ondersteuning

- training van de zorgvrager

- preventie en voorlichting geven

- doorverwijzen en de sociale kaart

- problemen met ouders

Vraag 35:    Hoe ondersteun je verzorgers / ouders bij de omgang met hun kind thuis en in de voorziening?
                  Geef minimaal 3 voorbeelden. Wat vind je lastig en wat niet?


     SPW3 SPW4 en MZ  Home