Praktische hulpverlening (Deel 5)


Wat wordt onder praktische hulpverlening verstaan:

Het helpen van ouders bij de ADL (Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen) zoals:

- wakker worden en opstaan

- wassen, scheren, tandenpoetsen, haren kammen

- aan - en uitkleden

- eten en drinken

- boodschappen doen

- huishoudelijke taken verrichten

Vraag 43:    Wat is jouw mening over praktische hulpverlening aan ouders in de thuissituatie?
                  Waar zie tegenop en wat spreekt je aan?
  Zou je dit kunnen? Motiveer je antwoord.             


     SPW3 SPW4 en MZ  Home