Vraag 43 (DEEL 5)

10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  


Vraag 43  Praktische hulpverlening

 

Wat is jouw mening over praktische hulpverlening aan van ouders in de thuissituatie?
Waar zie tegenop en wat spreekt je aan?
Zou je dit kunnen? Motiveer je antwoord.

 

Programma