Vraag 12  (DEEL 2)

10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22   23  24  25  26  27  28  29  30
31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  


Vraag 12:    Functies

 

Zoek in de CAO Gehandicaptenzorg wat de functie, taken en bevoegdheden zijn  van de helpende, assistent begeleider, begeleider, eerst verantwoordelijke en zorgcoördinator en  verwerk dit in je werkmap.

 

 

Programma