Vraag 40 (DEEL 5)

10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  


Vraag 40  Ouderparticipatie

 

Hoe laat jij ouders participeren binnen de instelling ten aanzien van hun eigen kind?
Geef voorbeelden. 

 

 

Programma