Vraag 5 (DEEL 1)

10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22   23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45   


Vraag 5:    Opvattingen

 

Welke benadering  spreekt jou het meest aan en welke het minst? Motiveer je antwoord en verwerk dit in jouw werkmap. Ken je andere benaderingen? Beschrijf ze in je werkmap. Zie ook benaderingswijze.

 

 

Programma