Opvattingen (Deel 1 Algemeen)


Vanuit welke visie werden/worden verstandelijk gehandicapten zo al bekeken.

1-        Zwakzinnigheid als ziekte;

2-        De zwakzinnige als "bijna mens";

3-        De zwakzinnige als gevaar;

4-        De zwakzinnige als iemand waarmee je medelijden moet hebben;

5-        De zwakzinnige als liefdadigheidslast;

6-        De zwakzinnige als mens in ontwikkeling;

7-        De zwakzinnige als eeuwigdurend kind;

8-        De zwakzinnige als Gods straf;

9-        De zwakzinnige als nar, zot, dorpsgek;

10-      De zwakzinnige als ge´ntegreerd persoon

11-      De verstandelijk gehandicapte als een mens waarbij zijn/haar  handicap door de omgeving
            wordt geaccepteerd.

12-      De mens met een verstandelijke handicap als "burger"  

Vraag 5:    Welke benadering  spreekt jou het meest aan en welke het minst? Motiveer je antwoord en verwerk dit
                in jouw werkmap.
Ken je andere benaderingen? Beschrijf ze in je werkmap. Zie ook benaderingswijze.

     SPW3 SPW4 en MZ  Home