Vraag 20  (DEEL 2)

10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22   23  24  25  26  27  28  29  30
31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  


Vraag 20:    Scholen

 

Zoek uit wat de verschillende schooltypen betekenen en voor welke doelgroepen ze zijn bedoeld. Beschrijf en verwerk de uitkomsten in je werkmap. 

 

 

Programma