Lesprogramma 2  (Eindtermen 315-02 )


Periode:     8

315 B:         Gehandicaptenzorg 315 Deel 2

Opdracht:   De volgende 15 vragen moeten beantwoord worden via E-mail, floppy of werkmap.

(informatie kan je vinden in het lesboek "Gehandicaptenzorg 315" hoofdstuk 2 en 11)

10e les Voorzieningen vraag 8 10e les
  Voorzieningen vraag 9  
11e les Functies vraag12 11e les
  Taken vraag13  
    vraag14  
12e les Zintuiglijk gehandicapten Vraag21 12e les
  Niveaus verstandelijk gehandicapten Vraag27  
13e les Vuistregels  Vraag 6: 13e les
14e les Scholen  Vraag20 14e les
  Scholen Vraag28  
15e les Sociale kaart Vraag25 15e les
  Sociale netwerken Vraag26  
16e les   Ouderverenigingen Vraag17: 16e les
17e les Activiteitenniveaus vraag 29 17e les
  Begeleiding vraag 30  
       

 Programma 3   Programma 4


     SPW3 SPW4 en MZ  Home