Activiteitenniveaus (Deel 2 Voorzieningen)


De volgende vijf activiteitenniveaus zijn te onderscheiden: (bron: Van Pelt, 1997) Zie Boekenlijst

1- loonarbeid onder aangepaste omstandigheden

2- arbeidsmatige dagbesteding

3- gevarieerde activiteiten

4- zeer eenvoudige activiteiten

5- zeer eenvoudige activiteiten plus verzorging / verpleging

Zie ook doelen

Zie ook werk

Vraag 29:  Welke activiteitenniveaus worden er in jouw instelling toegepast en
                waarom? Wat zijn de doelen van de verschillende activiteitenniveaus in
                jouw instelling?

Voorzieningen


     SPW3 SPW4 en MZ  Home