Eindtermen 315-02 (Deel 2)


315-01  315-02   315-03   315-04  315-05   315-06   315-07

De deelnemer  kan functioneren in de verschillende voorzieningen voor gehandicapten. (Pci)

Dit betekent:

1.    doel, functie en doelgroep typeren in de verschillende voorzieningen voor
       gehandicapten; B
        -    voorzieningen voor wonen;
        -    voorzieningen voor dagbesteding;
        -    voorzieningen voor vrijetijdsbesteding;
        -    werkplaatsen;
        -    voorzieningen voor speciaal onderwijs;

2.    zijn beroepstaken uitoefenen in overeenstemming met doel, functie en doelgroep
       van een voorziening. Pci 


     SPW3 SPW4 en MZ  Home