Eindtermen 315-03 (Deel 3)


315-01  315-02   315-03   315-04   315-05   315-06    315-07

De deelnemer kan gehandicapten in hun ontwikkelingsproces begeleiden. (Rcir)

Dit betekent:

1.   specifieke aspecten in de ontwikkeling typeren; B
      -    disharmonie in de ontwikkeling;
      -    ontwikkelingsachterstand;
      -    psychische en psychiatrische problematiek;

2.   begeleiden bij aspecten van de levensloop; Rcir
      -    ziekte en ongemak ten gevolge van verouderingsprocessen;
      -    geriatrische problemen;
      -    afscheid nemen en rouwen;
      -    sterven;

3.    begeleiden bij specifieke handicaps.  Rcir


     SPW3 SPW4 en MZ  Home