Eindtermen 315-05 (Deel 5)


315-01  315-02   315-03   315-04   315-05   315-06    315-07   

De student kan communiceren met ouders / verzorgers / verwanten. (Pcri)

Dit betekent:

    1.    met ouders / verzorgers van gedachten wisselen over het gedrag en
           activiteiten van hun kind thuis en in de voorziening, rekening houdend
           met de privacy; Rci

    2.    de begeleidingsaanpak thuis en in de voorziening op elkaar afstemmen; Pci

    3.    ouders / verzorgers ondersteunen in de omgang met hun kind in
           de voorziening.  Rci   

 

 


     ROCMN Utrecht ZW SPW 315  Home