Eindtermen 315-07 (Deel 6)


315-01   315-02   315-03   315-04  315-05   315-06   315-07

De student kan een gehandicapt persoon ondersteunen in zijn contacten met de omgeving. (Rcir)

Dit betekent:

    1.    ondersteunen bij contacten; Rir
            -    in de buurt waar de voorziening staat; 
            -    met de medewerkers van de andere voorziening waarvan de gehandicapte gebruik maakt;

    2.    zelf functioneel contact onderhouden met de medewerkers van scholen en
           andere voorzieningen waar gehandicapten een deel van hun tijd doorbrengen. Rci

 


     SPW3 SPW4 en MZ  Home