Eindtermen 315-01 (Deel 1)


315-01   315-02   315-03   315-04  315-05   315-06   315-07

De deelnemer kan functioneren vanuit inzicht in de maatschappelijke functie
van de gehandicaptenzorg in Nederland.
(B)

Dit betekent:  
1.    Het belang aangeven van historisch besef aangaande de gehandicaptenzorg;
B

2.   De huidige maatschappelijke functie van de gehandicaptenzorg typeren; B

3.   De uitgangspunten en kenmerken benoemen van recente ontwikkelingen en
      van veranderende wetgeving in de gehandicaptenzorg;
B

4.   Doel en uitgangspunten benoemen van belangengroepen en maatschappelijke
      organisaties in de gehandicaptenzorg;
B

5.   De rechten weergeven van de verstandelijk gehandicapte uit 'de verklaring van
      de rechten van de verstandelijk gehandicapten;
B

6.   Omschrijven hoe de integratie van gehandicapten in de samenleving kan worden bevorderd. B


     SPW3 SPW4 en MZ  Home