Sociale netwerken (Deel 6  Integratie)


Uitleg over sociale netwerken

Wat is een sociaal netwerk?

Definitie: 

Netwerken zijn sociale interactiesystemen, die één persoon, of een kleine groep als middelpunt hebben

Mensen zijn voor hun bestaan aangewezen op andere mensen. Het is in deze maatschappij vrijwel
onmogelijk te leven zonder gebruik te maken van de diensten die anderen je aanbieden. 
Het aangewezen zijn op andere mensen noemen we: sociaal geïntegreerd  functioneren.  
Dit veronderstelt de aanwezigheid van een levenskrachtig sociaal milieu.
 
Sociale integratie kan immers niet zonder andere mensen met wie rechtstreeks en min of meer duurzame banden voor de vervulling van de dagelijkse levensbehoeften worden onderhouden. leder individu wordt omgeven door een netwerk van mensen.  
Hij of zij heeft deze mensen nodig om zich te kunnen ontplooien, en om in tijden van nood, op te kunnen steunen  

Klik hier voor vervolg


     SPW3 SPW4 en MZ  Home