Ouderverenigingen (Deel 5)


Ouderverenigingen komen op  voor de belangen van mensen met een verstandelijke handicap en van hun ouders (en overige verwanten) De ouderverenigingen spelen een belangrijke rol in de ontwikkelingen van de verstandelijk gehandicaptenzorg. 
Ze hebben invloed gehad op o.a. het opzetten van Gezinsvervangende tehuizen (GVT's) en dagverblijven voor ouderen (DVO's)  Dit speelde in de jaren 70. 
Onderstaande vijf ouderverenigingen vormen samen de Federatie van
Ouderverenigingen:

- Dit koningskind

- Helpende handen

- Philadelphia

- VOGG (Vereniging voor Ouders van Geestelijk Gehandicapten)

- WOI (Werkverband Ouder - en Familieverenigingen)

Links naar andere ouder - en patiėntenverenigingen

Vraag 17:     Welke oudervereniging is aan jouw instelling verbonden? Wat doet de oudervereniging bij jouw instelling?   
                    Wat zijn de doelen? Geef voorbeelden. Verwerk de uitkomst in de werkmap.

     SPW3 SPW4 en MZ  Home