Begeleiding verstandelijk gehandicapten (Deel 3)


Auteur:  Eric Bosch
Titel:      
Visie en attitude (respectvolle bejegening van mensen met een verstandelijke handicap). Zie boekenlijst

1.   Wat iemand zelf (aan -) kan, doet hij zelf,

2.   Liever voorzichtig dan te veel risico’s,

3.   Eerst zelfzorg, dan mantelzorg, dan professionele zorg,

4.   Structuur = perspectief  bieden, het eigen handelen ondersteunen,

5.   Voorzichtig met afwijkende normen en waarden,

6.   Kijk eerst en handel dan,

7.   Maak bewust keuzen, probeer spontaan te zijn en werk methodisch,

8.   Alles staat of valt met de grondhouding:

·       je willen en kunnen verplaatsen in de leefwereld van een
      ander,  proberen te kijken door de ogen van  die ander:

                            -kijk goed

                            -luister goed

                             -probeer de sfeer te proeven

                             -let op verbale en non-verbale signalen
                            (zie ook "Kijk naar wat we te zeggen hebben")

·        Willen zoeken naar de betekenis die iemand met zijn handelen
       uitdrukt of probeert uit te drukken,

·        In iemands persoonlijke levensgeschiedenis willen duiken
       (opvoeding - en ontwikkelingsgeschiedenis),

·        Kritisch willen samenwerken met anderen,

·        Jezelf kunnen zijn,

·        Een ander kunnen aanvaarden/accepteren,

·        Afstand kunnen nemen zonder de spontaniteit te verliezen
      (methodisch werken)

·        Verantwoordelijk kunnen en willen zijn,

·        Kunnen en willen zorgen voor een ander,

·        Een kritische zelfreflectie bezitten:

·        Naar je eigen handelen willen kijken

·        je eigen opvoeding - en ontwikkelingsgeschiedenis willen bezien

·        jezelf ter discussie durven stellen

·        emoties bespreekbaar willen/durven maken

·        je grenzen duidelijk krijgen

·        bezien hoe normatief je bent

·        acceptatie vraagt om zelfacceptatie

·        het belang van een hecht team

·        het belang van een duidelijke zorgvisie, gezamenlijk
       onderschreven.

  Zie ook: de bewoner leren kennen

Vraag 6:   Benoem voor jou de 5 belangrijkste uitgangspunten in jouw manier van werken  en motiveer je antwoord.

     SPW3 SPW4 en MZ  Home