Niveaus van verstandelijk gehandicapten (Deel 4 oorzaken)


Graad van verst.handicap I.Q Ontwikkelingsleeftijd Cognitievefase Gedrag in ontwikkeling
Zwakbegaafd 70-90 11-.. jaar abstract normaal, maar trager
Licht 50-70 7-11 jaar concrete operaties kan sociale vaardigheden leren
Matig 35-50 4-7 jaar prelogisch trainbaar
Ernstig 20-35 2-4 jaar preoperationeel geen zelfredzaamheid
Diep 0-20 tot 2 jaar sensomotorisch geringe mogelijkheden
Zie verder ook ontwikkelingsaspecten

Bron: Cognitieve en affectieve stoornissen. Zie Boekenlijst

Vraag 27:    Geef van alle niveaus aan wat er onder de Cognitievefase (abstract, concrete operaties, etc.)
                 en gedrag in ontwikkeling (normaal, sociaal vaardig, trainbaar, etc.) wordt bedoeld en geef dat
                 met voorbeelden aan.  Verwerk de uitkomst in je werkmap. Met welke niveaus werk jij?

     SPW3 SPW4 en MZ  Home