Scholen (Deel 2 Voorzieningen)


 Onderwijsmogelijkheden voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke handicap

             MLK-school

        ZMLK-school

        MLK-VSO

        ZMLK-VSO

        Tyltylschool

        Mytylschool

        Basisschool  

Speciaal onderwijslinks

Inclusiefonderwijs

Vraag 20:     Zoek uit wat de verschillende schooltypen betekenen en voor welke doelgroepen ze zijn bedoeld. 
                    Beschrijf en verwerk de uitkomsten in je werkmap.

 
Vraag 28   
Zoek uit wat "weer samen naar school" betekent. 
                Hoe kijk jij aan tegen  "weer samen naar school"? 
                Bevordert dit de integratie met gehandicapten?


     SPW3 SPW4 en MZ  Home