Deskundigen


Welke deskundigen zijn betrokken bij de instelling (per instelling en doelgroep verschillend)

-    gedragskundige (orthopedagoog, psycholoog, psychiater)

-    huisarts, tandarts

-    bewegingsagoog

-    maatschappelijk werker

-    pastoraal werker

-    activiteitenbegeleider

-    therapeuten: ( logopedist, ergotherapeut, fysiotherapeut, dramatherapeut,
                          speltherapeut, muziektherapeut, creatief therapeut, psycho -
                          motorisch therapeut)

Zie verder ook sociale kaart

vraag 42:  Welke deskundigen zijn betrokken bij jouw instelling? Geef van elke deskundige aan wat hij/zij doet.
                Zijn er deskundigen die jij mist in jouw instelling? Hoe komt dat?


     SPW3 SPW4 en MZ  Home