Periode 7, 8 en 10 of 11 (Introductie - Instructies)


BPV  1e, 2e en 3e lesjaar


Periode 7  2e lesjaar

Deel 1: Algemeen (315-01)
zie ook:                                                                 het lesrooster:
Begint in de week van  maandag:                             zie jaarrooster
Deze periode eindigt in de week van  maandag:        zie jaarrooster 


Periode 8    2e lesjaar

Deel 2: Voorzieningen (315-02)
Zie ook:                                                                    het lesrooster
Begint in de week van maandag:                                 zie jaarrooster 
Deze periode eindigt in de week van:                           zie jaarrooster


Deel 3 en 4: Begeleiding  en Oorzaken (315-03  en 315-04)
Zie ook:                                                                    het jaarrooster
Begint in de week van maandag:                                 zie BPV overeenkomst
Deze periode eindigt in de week van:                           zie BPV overeenkomst
De BPV opdrachten zijn niet voor BBL studenten.


Periode 10 of 11    3e lesjaar

Deel 5 en 6:  Ouders  en Integratie (315-05   315-06    315-07)
Zie ook:                                                                    het lesrooster
Begint in de week van maandag:                                 zie jaarrooster
Deze periode eindigt in de week van:                           zie jaarrooster


     SPW3 SPW4 en MZ  Home