Eindtermen (Introductie)


Bij de Gehandicaptenzorg 315 gaat het om de volgende eindtermen:

315-01

De deelnemer kan functioneren vanuit inzicht in de maatschappelijke functie van de gehandicaptenzorg in Nederland. (B)

315-02  

De deelnemer  kan functioneren in de verschillende voorzieningen voor gehandicapten. (Pci)

315-03  

De deelnemer kan gehandicapten in hun ontwikkelingsproces begeleiden. (Rcir)

315-04 

De deelnemer kan gehandicapten met agressief en normoverschrijdend gedrag begeleiden.(Rcir)

315-05  

De student kan communiceren met ouders / verzorgers / verwanten. (Pcri)

315-06  

De student kan zorg en ondersteuning bieden aan gezinnen met een gehandicapt gezinslid. (Pci)

315-07

De student kan een gehandicapt persoon ondersteunen in zijn contacten met de omgeving. (Rcir)

 


     SPW3 SPW4 en MZ  Home