Vormen van handicaps (Deel 4 Oorzaken)


we onderscheiden:

-mensen met een lichamelijke handicap

-mensen met een chronische ziekte

-mensen die revalideren

-mensen met een verstandelijke handicap

-mensen met een meervoudige handicap

 

 


     SPW3 SPW4 en MZ  Home