dicaMensen met een verstandelijke hanp


Definitie van:

Mensen met een verstandelijke handicap

Een verstandelijke handicap verwijst naar een aantoonbaar lager dan gemiddeld intellectueel functioneren, dat samengaat met tekorten in twee of meer van de volgende vaardigheden:

- communicatie

- zelfverzorging

- wonen

- sociale vaardigheden

- deelname aan de samenleving

- zeggenschap

- gezondheid en veiligheid

- toegepaste kennis

- vrijetijdsbesteding en werk

Een verstandelijke handicap komt voor het achttiende jaar tot uiting

Definitie lichamelijk gehandicapt

Definitie zintuiglijk gehandicapt

Definitie motorisch gehandicapt

Definitie meervoudig gehandicapt


     SPW3 SPW4 en MZ  Home