Definitie lichamelijke handicap


Een lichamelijke handicap is:

een aangeboren of in de prille jeugd verworven beperktheid van de lichamelijke functies en/of de verdere ontwikkelingsmogelijkheden daarvan; hierbij is het lichamelijk tekort of motorische stoornis het meest opvallend, terwijl daarnaast de sociale aanpassing bemoeilijkt, beperkt of onmogelijk is.

Definitie verstandelijk gehandicapt

Definitie zintuiglijk gehandicapt

Definitie motorisch gehandicapt

Definitie meervoudig gehandicapt

Zie ook motorische handicaps

Zie ook motorische stoornissen

Begrippen lichamelijke handicapen

Diagnose verstandelijke handicap


     SPW3 SPW4 en MZ  Home