Diagnose verstandelijke handicap (Deel 4)


De volgende aspecten spelen een rol bij het stellen van een diagnose:

- vertraagde motorische ontwikkeling

- vertraagde spraak - en taalontwikkeling

- vertraagde spelontwikkeling

- neurologische afwijkingen

- gedragsstoornissen 

- jonger dan 18 jaar

Diagnose Lichamelijk gehandicapten

Niveaus


     SPW3 SPW4 en MZ  Home