Medische classificatie van lichamelijk gehandicapten (Deel 4)


Medische classificatie:

Zintuiglijk of sensorische aandoeningen

- visuele aandoeningen

- auditieve aandoeningen

- sensibiliteitsstoornissen

Neurologische aandoeningen:

- aandoeningen van de hersenen

- aandoeningen van ruggenmerg

- aandoeningen van totale centrale zenuwstelsel

Motorische aandoeningen:

- spierziekten

- aandoeningen van houding - en bewegingsapparaat 

Orgaanaandoeningen:

- hart - en vaataandoeningen

- longaandoeningen

Terug


     SPW3 SPW4 en MZ  Home