Mensen met een chronische ziekte


Definitie:

Een chronische ziekte is een aandoening die een langdurige, vaak langzame verslechterd verloop heeft.

Een chronische ziekte heeft de volgende  kenmerken:

-         er is sprake van een langdurige of blijvende stoornis

-         de stoornis is niet met de huidige kennis en methoden van de geneeskunde te genezen

-         het ziekteproces verloopt actief en meestal progressief

-         de aandoening heeft meestal gevolgen voor het lichamelijk en geestelijk functioneren

-         het verloop van de ziekte is nooit helemaal te voorspellen. Er is vrijwel constante onzekerheid en dat be´nvloed de kwaliteit van    het leven

-         de betrokkenen kan hulpbehoevend, langdurig gebruikmaken van zorgvoorziening en in meer of mindere  mate afhankelijk zijn van zorgverleners


     SPW3 SPW4 en MZ  Home