Oorzaken verstandelijke handicap (Deel 4 Oorzaken)


aangeboren:           handicap is ontstaan voor, tijdens of vlak na de geboorte

niet-aangeboren:     handicap is op latere leeftijd ontstaan

Oorzaken         motorische handicap

Oorzaken         auditieve handicap

Oorzaken         visuele handicap

Oorzaken             lichamelijke handicap

Oorzaken             meervoudige handicap

 

Definitie       verstandelijke handicap  

Diagnose     verstandelijke handicap

Syndromen  gehandicapten


     SPW3 SPW4 en MZ  Home