Oorzaken van gehoorstoornissen 


-         erfelijke aanleg voor doofheid of slechthorendheid

-         (infectie)ziekten van de moeder tijdens de zwangerschap, zoals rode hond, mazelen,
    de bof en    nierziekten

-         het gebruik van bepaalde geneesmiddelen tijdens de zwangerschap (zoals bepaalde antibiotica)

-         rhesusantagonisme (het bloed van de moeder past niet bij dat van het ongeboren kind,
    waardoor het bloed van de moeder delen van het bloed van het kind afbreekt0,
    leidend tot ernstige geelzucht bij de baby

-         zwangerschapsvergiftiging

Prenatale oorzaken  en postnatale oorzaken


     SPW3 SPW4 en MZ  Home