Definitie van verstandelijke handicap (Deel 4)


Een verstandelijke handicap is:

een aangeboren of in de prille jeugd verworven beperktheid van de geestelijke functies en/of de verdere ontwikkelingsmogelijkheden daarvan; hierbij is het verstandelijke tekort het meest opvallend, terwijl daarnaast de sociale aanpassing bemoeilijkt of onmogelijk is.

Bron: Gehandicaptenzorg 315  uitgeverij Angerenstein Zie Boekenlijst

Definitie lichamelijk gehandicapt

Definitie zintuiglijk gehandicapt

Definitie motorisch gehandicapt

Definitie meervoudig gehandicapt


     SPW3 SPW4 en MZ  Home