Inleiding Gehandicaptenzorg (Introductie)


Met de Gehandicaptenzorg wordt de zorg aan mensen met een verstandelijke -,  lichamelijke - en zintuiglijke (doof/slechthorend en blind/slechtziend)) handicap/handicap bedoeld. 
Het zijn verschillende doelgroepen met verschillende  definities, visies, benaderingswijzen en oorzaken.
Mensen met een verstandelijke handicap zijn op geen enkele wijze te vergelijken met mensen met een lichamelijke handicap/handicap en / of zintuiglijke handicap/handicap. Of er moet sprake zijn van meervoudige problematiek; een combinatie van verstandelijke - en lichamelijke handicap, of verstandelijke - en zintuiglijke handicap, of alle drie en/of gedragsstoornissen.
Bij mensen met een verstandelijke handicap gaat het om een tekort in hun verstandelijke vermogens, bij mensen met een  lichamelijk - en/of zintuiglijk handicap om een lichamelijke handicap, gebrek en/of tekortkoming. 
Ondanks de verschillen  zijn er wel overeenkomsten, denk hierbij aan zorgvisies gekoppeld aan het tijdsbeeld en politieke opvattingen.
In alle gevallen gaat het om mensen met eigen mogelijkheden die in één of ander huis (of nog thuis) verblijven en daar hulp en ondersteuning krijgen bij het wonen, werken, activiteiten, vrije tijd en leven. 
 

gehandicapten
definities
oorzaken

Klik hiernaast in het linkermenu voor werkwijze (of hieronder) om met deze introductie verder te gaan.

Werkwijze


     SPW3 SPW4 en MZ  Home