Begrippen handicap (Deel 4 Oorzaken)


Wat wordt verstaan onder de volgende begrippen handicap, stoornis, handicap?

handicap:     belemmering in normale functioneren door stoornis

stoornis:      defect of ontbreken van orgaan of lichaamsfunctie

handicap:    vermindering van mogelijkheden (t.a.v. gedrag of activiteiten)

 

Begrippen bij lichamelijk gehandicapten

 


     SPW3 SPW4 en MZ  Home