Bron RVU educatieve omroep

Discussie 3

Author

Topic:   Menselijker samenleven

Oberon

posted 27-05-2002 21:36           Edit/Delete Message   Reply w/Quote


Als je kijkt naar de situatie in Zweden en je bekijkt hoe men daar voor de diverse 'problemen' een oplossing heeft bedacht dan kan er toch maar één antwoord mogelijk zijn. Het antwoord luidt dan gewoon: "NATUURLIJK" en afschaffing van de instituten. Maar ja, we leven in Nederland, waar op dit moment een enorme verrechtsing plaats vindt en het sociaal gevoel van de gemiddelde Nederlander afneemt, moet ik concluderen dat dit een wens is die nog ver weg is van de realisatie. Ook als je bekijkt dat we hier in Nederland eerst naar de centen kijken en dan pas naar de menselijkheid van de geboden oplossing, het mag allemaal niet te veel kosten natuurlijk. Maar niet alleen dit speelt een rol, nog steeds hebben veel mensen het gevoel dat het beter is en veiliger is om mensen met een verstandelijke handicap van de rest van de maatschappij af te zonderen. Ach en wee, wat is het toch erg wanneer iemand met een verstandelijk handicap naast je woont. Ach en wat kan er wel niet allemaal moet onze kindertjes gebeuren met 'zulke' mensen naast je. Het is natuurlijk een belachelijk idee, maar het leeft. Ook stel ook enorme vraagtekens bij de bereidwilligheid en de capaciteiten van de zogenaamde deskundigen. Ook hier is men heel snel geneigd bij het oude, traditionele etc. te blijven. Heel conservatief. Weinig psychiaters e.d. 'deskundigen' zullen open staan voor nieuwigheden. En laten we het onszelf vooral niet moeilijk maken door iets nieuws aan te pakken. Let wel, er zijn natuurlijk altijd wel voorstanders te vinden van een dergelijke aanpak, niet allemaal zijn ze conservatief. Maar in het algemeen kun je stellen dat we hier in Nederland helemaal niet zo progressief zijn als we graag willen doen voorkomen naar het buitenland. Behalve natuurlijk wanneer het gaat om zaken die geld opleveren. Na het bekijken van het programma op maandagavond 27 mei 2002, moet ik eveneens Willem bijvallen en zeker benadrukken dat hij gelijk heeft wanneer hij zegt dat ieder mens dezelfde rechten heeft als de ander. Verstandelijk gehandicapt of niet. Je kunt toch in een moderne samenleving geen onderscheidt maken tussen verschillende groepen mensen, omdat de ene groep dan misschien meer begeleiding nodig heeft om zelfstandig te kunnen wonen. Dat mag in een menselijke samenleving nooit een belemmering zijn, en zeker niet het feit dat het zogenaamd meer geld gaat kosten. De menselijkheid gaat toch altijd boven alles. Mijn mening is heel duidelijk: afschaffen van de verschillende instituten en ga maar eens serieus aan de ontwikkeling beginnen van andere begeleidingsvormen.

IP: Logged

discussie   discussie 1   discussie 2     discussie 4    discussie 5    discussie 6