Bron RVU educatieve omroep

Discussie 2

Author

Topic:   Vraaggestuurde zorg is niet altijd gelijk aan community care

Marc van Ooijen

posted 27-05-2002 22:34           Edit/Delete Message   Reply w/Quote


Uiteraard vind ik ook dat alle mensen met een verstandelijke handicap moeten kunnen wonen en werken waar zij dat willen. Bovendien ben ik het er ook helemaal mee eens dat alle mensen (dus ook verstandelijk gehandicapten) recht hebben op de zorg en ondersteuning waar zij om vragen of die ze nodig hebben. Maar dat dit automatisch betekent dat alle instituten dicht moeten en dat "community care" het wondermiddel tegen alle problemen is, dat is echt onzin!

Films als die van Willem zijn natuurlijk mooi, maar wel weer stemming makend. Beide kanten van het verhaal aan de orde in deze documentaire? Ik dacht het niet. Wat dacht u van de berichtgeving in de Volkskrant en de NRC afgelopen vrijdag over de kwaliteit van de zorg aan mensen die niet meer gebruik maken van de zorg en dienstverlening van professionele zorgorganisaties? Wat moeten we met cliŽnten en ouders die VRAGEN om niet in de drukke stad te hoeven wonen, maar op een beschermd terrein, waar ze zonder gevaar voor eigen leven gewoon bij buren op bezoek kunnen, kunnen wandelen, kunnen fietsen en naar hun werk kunnen zonder achter het raam op de taxi te moeten wachten?

Natuurlijk moeten mensen als Willem zelfstandig kunnen wonen. En gelukkig is ook in de gehandicaptenzorg veel veranderd de laatste dertig jaar (wie weet overigens nog hoe de rest van de samenleving er toen uitzag?). Overigens is de drempel om in aanmerking te komen voor 24-uurs zorg in de zogenaamde instituten de afgelopen 15 jaar ook aanzienlijk omhoog gegaan. M.a.w, mensen worden niet zo maar in 'een instelling' geplaatst, al zouden ze dat willen.

Laten we toch niet de ogen sluiten voor al die andere mensen met een handicap die wel graag gebruik maken van de zorg en dienstverlening die professionele organisaties bieden. Laten we hen niet een nieuwe ideologie door de strot duwen (hoezo het recht op wonen en werken waar je zelf wil?).
Laat ook eens ouders en cliŽnten aan het woord die zelf graag gebruik maken van de bestaande zorgorganisaties; confronteer Van den Beemt nu eens met de schaduwkanten van zijn beleid door kritische ouders en cliŽnten van zijn eigen instelling mee te laten praten; denk nu niet dat het opheffen van instituten betekent dat de mensen waar het om gaat plotsklaps minder zorg en aandacht nodig hebben. Kortom, hou op met stemmingmakerij en geef ieder mens het recht op zijn eigen mening en zorgvraag!

 

IP: Logged

jan nieuwstraten

posted 28-05-2002 12:12           Edit/Delete Message   Reply w/Quote


Als instellingen dicht gaan wil dat en kan dat niet betekenen dat professionele zorg niet meer bestaat. Er ligt juist een (nieuwe) uitdaging voor de professionele zorg om mede vorm en inhoud te geven aan de elke individuele wens om 'zelfstandig'inhoud te geven aan ieders leven.
De instellingen dicht betekent volgens mij dat de zorg naar de mensen toe moet en niet moet gaan zitten wachten tot dat er iemand komt die van het aanbod gebruik wil maken. De zorg zal zich aan moeten bieden als "hulpmiddel" om het leven van de gehandicapte naar zijn wens vorm te geven. Zelfs als dat in een vorm is waarvan van buitenaf/oppervlakkig gezegd zal worden: "Lijkt dit niet op een instelling?"

IP: Logged

discussie   discussie 1     discussie 3    discussie 4    discussie 5    discussie 6