Bron RVU educatieve omroep

Discussie 1

Author

Topic:   gehandicapten

ed van den engel

posted 28-05-2002 21:41           Edit/Delete Message   Reply w/Quote


Nu ik in dit project werk ben ik eigenlijk een beetje uit de wereld van de verstandelijk gehandicapten weg, maar het staat buiten kijf dat het eenzijdige beeld van de Noordse oplossingen voor de buitenlanders niet in overeenstemming is met de interne debatten en kritieken, die duidelijk worden in het vakmilieu in Noorwegen.
Veel van het "reformeren” van de hulp aan verstandelijk gehandicapten in Noorwegen is gebaseerd op een onderzoek gedaan in het begin van de jaren 80 (Lossius ut Valget) en is politiek gevoelig omdat de veranderingen veel geld kostten vooral de "ontinstitutionalisering" van alle centra in geheel Noorwegen, en de daarop volgende opbouw van eigen gemeentelijk georganiseerde, woningeenheden in alle gemeenten in Noorwegen. Daarnaast hebben de besturen van oudervereniging en de vereniging voor verstandelijk gehandicapten de regering in Noorwegen erg onder druk gezet om de veranderingen door te voeren. Dat heeft geleid tot een verstom-ming van de kritiek op het lage vakniveau en de geringe professionaliteit rond de problemen die alle veranderingen met zich mee brachten. Er zijn enorme kosten gemaakt met de "geforceerde" opbouw van de gemeentelijke verstandelijk gehandicapten zorg. Centrale vakmilieus zijn verdwenen. Controle op misstanden zijn door segregatie bemoeilijkt en professioneel verantwoordelijkheid is versnipperd en dikwijls niet te ontdekken. Dit heeft tot gevolg gehad dat aan de + kant gezegd kan worden dat: alle verstandelijk gehandicapten een eigen woning hebben, dat alle ouders er op rekenen kunnen dat hun volwassen kind een aanbod recht heeft op gemeentelijke zorg en woningaanbod, en dat de verstandelijk gehandicapte in een eigen woon - leefmilieu worden geļntegreerd in hun oorspronkelijke milieu. Het heeft er ook toe geleid dat al het onderwijs aanbod is geļntegreerd in het normale onderwijs, waardoor de verstandelijk gehandicapte meer zichtbaar worden voor allen in de samenleving. In de 15 jaar dat ik met verstandelijk gehandicapte heb gewerkt heb ik echter ook vele negatieve kanten gezien van de geforceerde omstructureringen in de verstandelijk gehandicapte zorg.
De belangrijkste zijn:
§ Wegvallen van het uitvoerend professionele niveau, met wegval van het hoge vakniveau ten voordeel van de sociale integratie.
§ Geen adequaat onderwijs voor de verstandelijk gehandicapte, eenzaamheid voor vooral de beter fuctionerenden in zowel woon - school - werk en vrije tijd milieu.
§ Een zichtbare verslechtering van het aanbod aan de zwaksten. De meest hulpbehoevenden krijgen dikwijls niet de basale hulp die nodig is om een levenskwaliteit op te bouwen (het helpt niet om een moderne flat te hebben, als je niet voldoende beweging krijgt, niet goed wordt verzorgd, niet uit bed gehaald wordt voor een bepaalde tijd en niet geholpen wordt door ervaren en geļnteresseerde mensen).
§ De verantwoordelijkheid voor de zorg is dikwijls geheel versnipperd, veel onervaren personeel, geringe vrije tijd aanbiedingen (moet voor elke gemeente opgebouwd worden) en een gevaarlijk laag niveau van sociale en professionele controle op de uitgevoerde zorg (alles gebeurt in geļsoleerde milieus met weinig personeel)
§ De reėle integratie is een fiasco, de normale bevolking maakt zich echt niet druk of loopt echt niet warm voor de verstandelijk gehandicapte mens. De gemeenten hebben nu langzamerhand ook grote zorg voor andere zorggroepen. De controle op het aanbod aan de verstandelijk gehandicapte is ook erg slecht. Ouderen en lichamelijk gehandicapten vechten om dezelfde middelen binnen de gemeentelijke zorg.

Kortom: De rechten zijn erg verbeterd, het aanbod is lokaal georganiseerd en velen hebben nu een eigen privé woon - en leefgebied, maar de werkelijkheid is een ander dan de "papieren werkelijkheid". Vooral de zwaksten en de groep daar net boven hebben de grootste problemen. De meest tevredenen is de grote groep licht verstandelijk gehandicapten. Die met een grote mogelijkheid voor zelfhulp, en die graag " normaal" willen leven.

IP: Logged

discussie     discussie 2   discussie 3    discussie 4    discussie 5    discussie 6