Community Care (gevolgen)  (Deel 6 Community Care)


Gevolgen van deze benadering:

Leven in de lokale samenleving  heeft te maken met vorm en inhoud geven aan het menszijn. Ieder mens is uniek in aanleg en mogelijkheden. De wijze waarop hij of zij zich ontwikkelt en inhoudt geeft aan het menszijn, is niet alleen afhankelijk van de persoonlijke aanleg, maar ook van de cultuur waarin iemand leeft. Alle aspecten die betrekking hebben op de cultuur kunnen ge´ntegreerd worden in de persoonlijke ontwikkeling. Hoe rijker en gevarieerder die cultuur is, des te breder en dieper de persoonlijke ontplooiingsmogelijkheden zijn. Dit geldt ook voor mensen met een verstandelijke handicap.

Een ander element in het menszijn is dat men alleen zichzelf kan zijn en de eigen potentie alleen goed tot ontwikkeling kan brengen als hij of zij deel uitmaakt van een sociaal netwerk. Hierin levert de persoon een eigen bijdrage en wordt hij of zij ondersteund waar dat nodig is.

Zie ook Community Care kenmerken

zie verder Support living


     SPW3 SPW4 en MZ  Home