Community Care 1 (Deel 1 Community Care en Deel 6)


Community : drie kernconcepten

1- De samenleving
2- Inclusieve samenleving
3- Community Vision

 

1-De Samenleving:  
Dit wordt in verband gebracht met tal van andere begrippen zoals vriendschap, zorg, huisvesting, werk etc. Ook de zorg voor mensen met een verstandelijke handicap maakt deel uit van de samenleving, maar vormt slechts een klein stukje.

Bij community gaat het vooral om generieke zaken, waar iedereen gebruik van maakt.

2-Inclusieve samenleving:
Kenmerken van een ‘inclusieve community’ zijn: verwelkomt verscheidenheid; respecteert verschillen; is er trots op dat alle mensen bij de community betrokken zijn; stimuleert vriendschappelijke relaties tussen buren; bevordert de vorming van clubs en verenigingen rondom maatschappelijke gebieden; biedt mogelijkheden voor deelname en betrokkenheid;

ondersteunt mensen bij het ontwikkelen van een netwerk met vrienden en mensen die kunnen helpen; ziet scholen, sport, werk et cetera als mogelijkheden waar mensen elkaar kunnen ontmoeten; begrijpt hoe mensen met een handicap volwaardige burgers kunnen zijn; past toegankelijkheid in de meest brede betekenis op; waardeert de gaven van mensen.

Community Vision


     SPW3 SPW4 en MZ  Home