Support Living (1)  (Deel 6 Community Care)


Wat is Support living.

Support is een proces van persoonlijke ondersteuning, gericht op het scheppen van voorwaarden  om de persoon met stoornis of handicap kansen en mogelijkheden te bieden op deelname aan de samenleving, met als belangrijkste kenmerken:

-    zelf de regie voeren

-    het maken van eigen keuzes

-    het zich kunnen ontplooien

-    het kunnen vervullen van een gewaardeerde maatschappelijke rol

(Bron: Kind, gezin en handicap. Strategie voor support. KrŐber en Van Dongen, Uitg. Nelissen Baarn)

Zie verder waar support op is gebaseerd:


     SPW3 SPW4 en MZ  Home