Support Living (Deel 6)


Support living is gebaseerd op een aantal bouwstenen:

-    de beeldvorming is gericht op het individu en niet op de handicap of handicap
     (het gaat er om dromen en mogelijkheden te beschrijven)

-    er moet geluisterd worden naar wat de persoon zelf zegt en wil. De persoonlijke 
     voorkeuren staan centraal en niet de mening van de begeleiders

-    de ondersteuning wordt gegeven op basis van betrokkenheid en compassie

-    bij het maken van ethische keuzen staan de normen en waarden van de persoon centraal

-    het supportnetwerk beschouwt zichzelf als een bondgenootschap dat zich gezamenlijk
     verantwoordelijk voelt voor het bereiken van het doel

-    professionele hulpverleners worden op flexibele wijze ingezet in de ondersteuning van de
     persoon.
     De inbreng van de hulpverlener is niet van een hogere waarde dan die van de
     niet-professionele leden van het netwerk.

zie verder ontwikkeling binnen instellingen

zie ook van instituutscultuur naar wooncultuur


     SPW3 SPW4 en MZ  Home