Ouders (Deel 5)


Contacten met ouders:

- overleg met respect, wees attent en houdt ze op de hoogte

- zorg voor goede leesbare rapportage en betrek ze daarin

- betrek ze zoveel mogelijk bij de zorg en wees helder in je begeleiding

- houdt ze op de hoogte van behandeling en andere belangrijke informatie via b.v. een nieuwsbrief

- wees je bewust van je gastheer - of gastvrouwfunctie

- bevorder de communicatie met ouders

- wees je bewust van je verantwoordelijkheden ten aanzien van de ouders

- verwijs ze eventueel door naar andere deskundigen en / of disciplines

Zie ook bij communicatieve vaardigheden

Vraag 31:     Hoe is jouw houding ten aanzien van ouders?
                  Geef minimaal 3 voorbeelden. Zijn ze altijd welkom?


     SPW3 SPW4 en MZ  Home