Communicatieve vaardigheden (Deel 5)


Tips voor het communiceren met ouders:

-    luister aandachtig

-    zet je eigen gedachten even opzij (parkeer ze tijdelijk)

-    geef reacties en respons met respect

-    neem ze serieus, ook al ben je niet altijd met de ouders eens

-    vat regelmatig het gesprek samen en betrek de ouders daarin

-    stel open vragen zonder waardeoordeel

-    vermijd suggestieve vragen

-    gebruik reflecterende vragen en houdt het bij jezelf

-    gebruik de ik-boodschap

-    vat kritiek niet persoonlijk op

Zie ook ouderparticipatie

Zie ook uithuisplaatsing

Vraag 32:   Hoe wissel jij met ouders / verzorgers van gedachten over het gedrag en de activiteiten van
                 hun kind? Geef dit aan met minimaal 2 voorbeelden.
                 Wat zijn jouw sterke en minder sterke punten in het omgaan met ouders?


     SPW3 SPW4 en MZ  Home