Uithuisplaatsing (Deel 5)


Enkele redenen voor een uithuisplaatsing:

- het kind heeft bijkomende handicaps die speciale verzorging en aandacht vragen

- het kind vertoont ernstig probleem - en / of afwijkend gedrag

- andere kinderen in het gezin komen aandacht tekort

- ouders kunnen de zorg thuis niet meer aan

- ouders raken (zijn) op leeftijd

- ouders zijn onmachtig in de opvoeding van het kind met specifieke handicap en vragen

Zie verder ouderparticipatie

Zie verder ondersteunen


     SPW3 SPW4 en MZ  Home